Välkommen till Primus motor!

12_liten sePrimus Motor är en ideell förening för alla med intresse för Örnsköldsviksortens lokalhistoria med tyngdpunkt på industrin och vad den producerat. Syftet är att samla kunskap och dokumentation om ortens industrier från tidiga vattensågar och bruk fram till våra dagar, samt att samla och restaurera här tillverkade produkter och visa dessa i användbart skick. Föreningens mål är ett industrihistoriskt museum i Örnsköldsvik.

uk Primus Motor is a non profit making association, for all with interest in the Örnsköldsvik region’s history with emphasis on industry and the product made here.

The aim is to gather knowledge and documentation about the various local industries, from water powered saw-mills and iron-works, to our days industries, to collect and restore machinery produced here and to display them in working order. The association’s objective is a local museum showing the proud history of Örnsköldsvik’s industry.

 

Primus Motor © 2018 Frontier Theme