Årsmötesreferat 2015

Primus Motor avhöll sitt årsmöte den 5 feb 2015 med ett tjugotal medlemmar närvarande. Börje Göransson öppnade mötet med att hälsa alla välkomna. Till mötesordförande valdes Jan-Erik Juhlin och till sekreterare Bengt Westberg.

Verksamhetsberättelsen presenterades, 10 protokollförda möten har hållits, arbetskväll varje måndag samt verksamhet i form av resor.

Ekonomisk berättelse föredrogs av kassören Göte Lundmark som redovisade ett plus för det gångna året. Arne Fahlén läste revisorernas berättelse som godkändes och som en följd av detta beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

2015 års verksamhet ”Gubbdagis” på måndagskvällar i garaget där fortsatt renovering av Solbussen pågår, studiebesök vår och höst, deltagande på Mo marknad, Domsjödagen mm.

Valen stökades raskt undan enligt följande: Ordförande Maggis Frisk, Ledamöter Börje Göransson och Ove Gidlund, Ersättare Mikael Damstedt, Tommy Johansson, Olle Dahlbäck samt Sten Pettersson. Revisorer Arne Fahlén och Anders Nyström.

Mötesordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat, därefter serverades sedvanligt kaffe.

Rune Hellström visade därefter film och berättade engagerat om Mo sågs tillkomst.

Mötet avslutas.

Håkan Nordin

Updated: 2018-09-29 — 14:43
Primus Motor © 2018 Frontier Theme