Bli medlem

Vill du bli medlem i Primus Motor? Fyll i ett inbetalningskort med med namn och adress och betala in 250 kr på Bankgiro 5621-8803. För familjemedlemsskap (flera familjemedlemmar på samma adress) är avgiften 350 kr.

Du kan även betala med Swish. 123-486 22 23
Du har då betalat för ett års medlemskap (kalenderår).
Texta tydligt!

primusmotor2010@hotmail.com

Primus Motor © 2018 Frontier Theme