Bli medlem

Vill du bli medlem i Primus Motor? Fyll i ett inbetalningskort med med namn och adress och betala in 250 kr på Bankgiro 5621-8803. För familjemedlemsskap (flera familjemedlemmar på samma adress) är avgiften 350 kr.
Du har då betalat för ett års medlemskap (kalenderår).
Texta tydligt!

För mer information, ring Göte Lundmark.
0660-37 27 31
070-655 47 31
primusmotor2010@hotmail.com

Primus Motor © 2018 Frontier Theme